Monday, April 20, 2009

Cathode Ray Oscilloscope

Cathode Ray Oscilloscope lebih dikenal dengan sebutan CRO, atau ada yang menyebut sebagai Osiloskop Sinar Katod atau
Osiloskop saja. Merupakan sebuah alat ukur elektronik yang
penting bagi juruteknik elektronik dalam menyelesaikan
pekerjaannya.Kebaikannya adalah untuk mengukur secara luas akan: voltan,
frekuensi, tempoh dan beza fasa. Bentuk isyarat elektrik juga dapat
dilihat dengan CRO. Ada berbagai bentuk isyarat elektrik, iaitu
sinusoida, segitiga atau triangle, kotak atau square, denyut atau
pulse. Berbagai bentuk isyarat elektrik tersebut dapat dengan mudah
diukur beza upayanya (voltan), tempoh(periodenya) dan dapat ditentukan berapa
frekuensinya.

CRO ada dua jenis, jenis 1 kanal dan jenis 2 kanal. Dengan CRO 2 kanal bisa menampilkan 2 signal secara serempak dalam layar, iaitu masuk kanal X dan kanal Y.

No comments:

Post a Comment